Αγροτική Ανάπτυξη

Ο γεωργικός τομέας ήταν ένας από τους δυναμικότερους τομείς της περιοχής μας. Σήμερα, όμως, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, ενώ πολλοί αγρότες – παραγωγοί βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο. Η ΙΟΝΙΑΝ συμβουλευτική γνωρίζοντας ότι τόσο ο νομός, όσο και ολόκληρη η Δυτική Ελλάδα, ευνοημένη από το κλίμα, έχει την δυνατότητα να εξελιχθεί σε εξαιρετικά αποδοτικό τόπο παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, έχει εστιάσει την προσπάθεια της σε αυτό το χώρο.
Στα πλαίσια αυτά, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες για:

  • Χρηματοδοτικά Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Ένταξη σε Μέτρο Χρηματοδότησης
  • Εδαφολογική Αξιολόγηση Εκτάσεων προς Εκμετάλλευση
  • Αναδιάρθρωση καλλιεργειών