ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες γης)

Οι βασικές παράμετροι της επιχειρούμενης κύρωσης των δασικών χαρτών παρουσιάζονται μέσα από τις ακόλουθες 15 ερωταπαντήσεις.

1. Τι είναι οι δασικοί χάρτες;
Οι δασικοί χάρες θεσμοθετήθηκαν με το ν. 2664/1998. Είναι χάρτες οι οποίοι δείχνουν ποιες εκτάσεις ήταν το 1945 και παραμένουν και σήμερα δασικές ή χορτολιβαδικές ή άλλης μορφής (μη δασικές, π.χ. χωράφια, λίμνες κ.ο.κ.) ή συνδυασμών όλων των προηγούμενων.

2. Γιατί αναρτώνται οι δασικοί χάρτες;
Η ανάρτηση των δασικών χαρτών είναι η πρώτη δημοσιοποίησή τους προς το ευρύ κοινό, ώστε αφενός να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι πολίτες και φορείς και αφετέρου να κριθεί και να διορθωθεί το αντικείμενο του χάρτη, κατόπιν αντίρρησης από κάθε ενδιαφερόμενο.

3. Πώς παρουσιάζονται οι εκτάσεις στο δασικό χάρτη;
Ο δασικός χάρτης δείχνει τι μορφή είχε κάθε έκταση το 1944 και τι μορφή έχει σήμερα. Υπάρχουν πέντε διαφορετικές κατηγορίες με τις αντίστοιχες σημάνσεις.
Α. Εκτάσεις δασικές με χαρακτήρες ΔΔ (ανέκαθεν δασική), ΑΔ (δασωμένη έκταση άλλης μορφής) και ΔΑ (εκχερσωμένη δασική έκταση).
Β. Εκτάσεις χορτολιβαδικές με χαρακτήρες ΧΧ (ανέκαθεν χορτολιβαδική), ΧΑ (εκχερσωμένη χορτολιβαδική) και ΑΧ (εγκαταλελειμμένη έκταση).
Γ. Εκτάσεις μη δασικές με χαρακτήρα ΑΑ (ανέκαθεν άλλης μορφής).
Δ. Εκτάσεις χαρακτηρισμένες με πράξεις του δασαρχείου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών. Αυτές λαμβάνουν χαρακτήρες ΠΑ (πράξη άλλης μορφής-μη δασική), ΠΧ (πράξη χορτολιβαδική) και ΠΔ (πράξη δασική).
Ε. Εκτάσεις αναδασωτέες που λαμβάνουν χαρακτήρα ΑΝ.
Στους δασικούς χάρτες παρουσιάζονται επίσης τα όρια εγκεκριμένων και μη εγκεκριμένων οικισμών και οι λεγόμενες “οικιστικές πυκνώσεις” με τις τρεις αυτές κατηγορίες να είναι εκτός ανάρτησης, καθώς και τα όρια εποικισμού (διανομές/αναδασμοί).

4. Τι είναι αντίρρηση επί του δασικού χάρτη;
Η αντίρρηση είναι το μόνο μέσο για κάποιον, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον να προτείνει τεκμηριωμένες αλλαγές επί του χαρακτήρα των εκτάσεων στο δασικό χάρτη.

5. Πώς ξέρω αν πρέπει να υποβάλω αντίρρηση;
Αντίρρηση πρέπει να υποβάλει όποιος ιδιοκτήτης ή γενικότερα όποιος έχει έννομο συμφέρον (ιδιώτης, δήμος, φορέας) εφόσον διαφωνεί με το χαρακτήρα της έκτασης όπως αυτή παρουσιάζεται στο δασικό χάρτη.

6. Πώς θεμελιώνω το έννομο συμφέρον μου επί μιας έκτασης;
Το έννομο συμφέρον αποδεικνύεται με στοιχεία για την ιδιοκτησία της έκτασης ή για οποιαδήποτε άλλο εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα επ’ αυτής. Τα δικαιώματα αυτά πρέπει να αποδεικνύονται με αντίστοιχα έγγραφα.

7. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εξεταστεί η αντίρρησή μου;
Τα δικαιολογητικά είναι:
Α. Τα έγγραφα που φανερώνουν το έννομο συμφέρον επί της έκτασης (τίτλος ιδιοκτησίας κ.λπ.).
Β. Η ακριβής περιγραφή της έκτασης (συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου της επίμαχης έκτασης).
Γ. Η απόδειξη καταβολής του ειδικού τέλους αντίρρησης.

8. Πόσες ημέρες προθεσμία έχω για να υποβάλω αντίρρηση;
Η προθεσμία υποβολής αντίρρησης είναι 60 μέρες από την ημέρα ανάρτησης του δασικού χάρτη για τους διαμένοντες στην Ελλάδα και 80 μέρες για τους διαμένοντες στο εξωτερικό. Μόνο οι αντιρρήσεις που θα υποβληθούν εγκαίρως και θα κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά θα εξεταστούν από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).

9. Τι θα συμβεί εάν δεν υποβάλω αντίρρηση για μια έκταση;
Το τμήμα του δασικού χάρτη για το οποίο δεν θα υποβληθούν αντιρρήσεις θα κυρωθεί άμεσα, καθίσταται οριστικό και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι οι χαρακτηρισμοί που απεικονίζει έχουν τελεσίδικο και δεσμευτικό χαρακτήρα για κάθε πράξη που θα διενεργείται εις το διηνεκές από τον ιδιοκτήτη μιας έκτασης, όπως π.χ. αξιοποίηση, μεταβίβαση, πώληση, δωρεά, κληρονομιά κ.ο.κ.

10. Πρέπει να υποβάλω τοπογραφικό διάγραμμα μαζί με την αντίρρηση;
Βασική προϋπόθεση για την υποβολή μιας αντίρρησης είναι η υπόδειξη των συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου της επίμαχης έκτασης. Οι συντεταγμένες πρέπει να είναι προσαρτημένες στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87). Ο πιο ασφαλής και δόκιμος τρόπος για τη διασφάλιση της ορθότητας των συντεταγμένων είναι να προκύπτουν από τοπογραφικό διάγραμμα.

11. Πώς υπολογίζεται και πόσο είναι το ειδικό τέλος αντίρρησης;
Το ειδικό τέλος αντίρρησης καθορίζεται με βάση την ΚΥΑ 151585/323 (ΦΕΚ 347Β, 8/2/2017) και διαμορφώνεται σύμφωνα με την έκταση (σε τετραγωνικά μέτρα) για την οποία υποβάλλεται η αντίρρηση. Κυμαίνεται από 40 ευρώ το στρέμμα, 180 ευρώ τα 10 στρ., 350 ευρώ τα 20 στρ. κ.ο.κ. (η εφαρμογή για τον υπολογισμό του κόστους αντίρρησης: http://dasikosxartis.info/calculator/).

12. Εκτός από την αντίρρηση, τι άλλα μέσα μπορώ να χρησιμοποιήσω για να τεκμηριώσω τις θέσεις μου;
Πριν από την εξέταση της αντίρρησης ο ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει επιπλέον στοιχεία, πέρα από την αντίρρηση, όπως έκθεση πραγματογνωμοσύνης και χάρτες διαχρονικής εξέλιξης της βλάστησης για την έκταση για την οποία ενδιαφέρεται. Επίσης, κατά την εξέταση της αντίρρησης από την ΕΠ.Ε.Α. μπορεί να διαθέτει και ειδικό τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος να τεκμηριώνει και επιτόπου τη δική του εκδοχή όπως έχει καταγραφεί στην αντίρρηση.

13. Η αντίρρησή του έγινε δεκτή από την ΕΠ.Ε.Α. Μετά τι γίνεται;
Οι αντιρρήσεις που γίνονται αποδεκτές από την ΕΠ.Ε.Α. προωθούνται προς την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, ώστε να διορθωθεί ο δασικός χάρτης και να κυρωθεί διορθωμένος.

14. Η αντίρρησή μου δεν έγινε δεκτή από την ΕΠ.Ε.Α. Τι πρέπει να κάνω στη συνέχεια;
Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η αντίρρηση, τότε ο μόνος τρόπος προσβολής της απόφασης της ΕΠ.Ε.Α., και πιθανή μεταβολή του δασικού χάρτη μετά την κύρωσή του, γίνεται μόνο με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

15. Επηρεάζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών από την ανάρτηση των δασικών χαρτών;
Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή “όχι”, καθώς με την κύρωση των δασικών χαρτών οριστικοποιείται μόνο ο χαρακτήρας των εκτάσεων (αγροτική, δασική κ.ο.κ.). Ωστόσο, όποια ιδιόκτητη έκταση κριθεί ότι είναι δάσος ή δασική, το δημόσιο είναι υποχρεωμένο να προβάλει τεκμήριο κυριότητας επί των δασικών εκτάσεων, συνεπώς να διεκδικήσει κάθε ιδιωτική σήμερα έκταση, η οποία θα χαρακτηριστεί ως δάσος ή δασική.