Ενέργεια

Η εταιρεία μας έχει ήδη στο ενεργητικό της 3,5 χρόνια εμπειρίας στην μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ολόκληρη την Δυτ. Ελλάδα. Έως τον Οκτώβριο του 2011 είχαμε παραδώσει σε λειτουργία πάνω από 15 ηλιακές στέγες & δώματα και συνολικά 7,3 MWp για λογαριασμό της Elements Power Hellas S.A εγκατεστημένα & προς αδειοδότηση Φ/Β πεδίου. Επίσης η εταιρεία μας έχει αδειοδοτήσει 20 μονάδες των 100 KWp που σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία στην περιοχή του Θέρμου Αιτ/νίας.  Μαζί με τους πελάτες μας συνεχίζουμε να διαγράφουμε μια επιτυχημένη πορεία στην αγορά ενέργειας στην Δυτ. Ελλάδα.