Υπηρεσίες Περιβάλλοντος

 • Τεκμηρίωση Χρήσης Δασικών Εκτάσεων
 • Φωτοερμηνία Δασικών Εκτάσεων
 • Αντιρρήσεις επί Δασικών Χαρτών
 • Γεωτεχνικές Μελέτες
 • Μελέτες Γεωτρήσεων
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Άδειες Χρήσεως Νερού
 • Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
 • Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις
 • Ειδικές Χλωριδικές Μελέτες
 • Μελέτες Χερσαίων Οικοσυστημάτων